Novi modeli

Blog Rieju

NOVA RIEJU AVENTURA 125 - ODKRITE NOVE DIMENZIJE MOTOCIKLIZMA V KATEGORIJI A1

Rieju Aventura 125, edinstven adventure motocikel na svetu, v vstopni kategoriji motociklizma A1, ki v svetovnem merilu nima konkurence.

NOVA RIEJU AVENTURA 125 - ODKRITE NOVE DIMENZIJE MOTOCIKLIZMA V KATEGORIJI A1