Juridisk merknad

Personvernlov innen informasjonstjenester

RIEJU, SA, ansvarlig for nettstedet, heretter ANSVARLIG, gjør dette dokumentet tilgjengelig for brukere, med den hensikt å overholde forpliktelsene i lov 34/2002 av 11. juli om selskapets personvernslover innen informasjonstjenester og elektronisk handel, BOE nr. 166, samt informere alle brukere av nettstedet om vilkårene for bruk.

Enhver person som får tilgang til denne nettsiden, intar rollen som bruker og forplikter seg til å overholde og oppfylle strenge bestemmelser som er angitt her, samt eventuelle andre rettslige bestemmelser som kan gjelde.

RIEJU, S.A. forbeholder seg retten til å modifisere enhver type informasjon som måtte vises på nettstedet, uten noen forpliktelse til å advare eller informere brukerne om de nevnte forpliktelser. Publikasjonen på nettstedet til RIEJU, S.A. ansees som tilstrekkelig.

1. IDENTIFIKASJONSDATA

Domenenavn: www.rieju.es
Handelsnavn: RIEJU
Firmanavn: RIEJU, S.A.
NIF: A17001322
Kontor: Borrassà, 41 17600 Figueres
Telefon: 972 50 08 50
E-post: admi@riejumoto.com

Registrert i registret (Mercantile / Public): Handelsregistret for Girona Sheet 1199 Folio 86 (Return) Volum 52 Seksjon Bedrifter Registrering 7th

2. INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE OPPHAVSRETTIGHETER

Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, programmering, redigering, sammensetting og andre elementer som er nødvendige for drift, design, logoer, tekst og / eller grafikk, tilhører den ANSVARLIGE eller, hvis relevant, den som har lisens eller eksplisitt autorisasjon fra forfatterne. Alt innholdet på nettstedet er beskyttet av regler for intellektuell og industriell opphavsrett, samt registrert i de tilhørende offentlige registre.

Total eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon eller markedsføring av innhold, uavhengig av hvilket formål det var ment for, krever i alle tilfeller forhånds skriftlige autorisasjon fra den ANSVARLIGE. Enhver bruk som ikke tidligere er godkjent, anses som et grovt brudd på forfatterens intellektuelle eller industrielle opphavsrett.
Design, logoer, tekst og / eller grafikk utenfor ANSVARLIGES opphavsrett, som kan vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, som selv er ansvarlige for enhver eventuell kontrovers som kan oppstå med hensyn til dem. Den ANSVARLIGE autoriserer at tredjeparter kan omdirigeres direkte til innholdet på nettstedet, og i alle tilfeller omdirigeres til hovedsiden www.rieju.es.

Den ANSVARLIGE personen anerkjenner, til fordel for sine eiere, tilsvarende rettigheter til immateriell og industriell eiendom, uten at disse omtales eller vises på nettstedet, dette gjelder også påtegning, sponsing eller anbefaling av det samme.

Enhver form for observasjon om mulige brudd på rettighetene til intellektuell eller industriell opphavsrett, samt om innholdet på nettstedet, kan varsles/raportereses via e-post: admi@riejumoto.com.

3. Fritak fra ansvar

Den ANSVARLIGE er unntatt fra enhver form for ansvar utledet av informasjonen publisert på nettstedet, forutsatt at denne informasjonen er manipulert eller introdusert av en tredjepart.

Bruk av Cookies

Denne nettsiden kan bruke tekniske informasjonskapsler (små informasjonfiler som serveren sender til datamaskinen til personen som kommer til siden) for å utføre visse funksjoner som anses som essensielle for riktig funksjon og visualisering av nettstedet. Informasjonskapslene har en midlertidig karakter, med det ene formål å gjøre surfingen mer effektiv, og forsvinner når brukerens økt avsluttes. Informasjonskapslene skaffer personlige opplysninger av seg selv og vil ikke bli brukt til innsamling av disse.

Gjennom bruk av informasjonskapsler er det også mulig at serveren der nettsiden er lokalisert, gjenkjenner nettleseren som brukeren bruker for å gjøre surfingen lettere, slik at tilgangen til brukere som tidligere har registrert seg til områdene, tjenestene, kampanjer eller konkurranser som er reservert eksklusivt for dem uten å måtte registrere seg for hvert besøk. De kan også brukes til å måle publikum, trafikkparametere, kontrollere fremdrift og antall oppføringer, etc., i slike tilfeller er cookiene mulig å deaktivere til fordel for brukeren. Denne nettsiden vil ikke installere informasjonskapsler uten at brukeren har gitt sitt samtykke.

Brukeren kan konfigurere nettleseren sin for å bli varslet om informasjonskapsler og for å forhindre installasjon av disse på datamaskinen. Vennligst se instruksjonene i nettleseren din for mer informasjon om dette.

Lenkepolicy

Fra nettsiden er det mulig å bli omdirigert til innhold fra tredjeparts nettsteder. Gitt at ANSVARLIGE ikke alltid kan kontrollere innholdet som er innført av tredjeparter på deres respektive nettsteder, tar ANSVARLIGE ikke på seg noen form for ansvar i forhold til innholdet. Under alle omstendigheter vil innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, moral eller offentlig orden, bli fjernet omgående. Omdirigering til nettsiden vil også bli fjernet, og myndighetene vil bli gjort oppmerksom på innholdet.

ANSVARLIGE er ikke ansvarlig for informasjonen og det lagrede innholdet fra, for eksempel, men ikke begrenset til, fora, chatter, bloggeneratorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre midler som tillater tredjeparter å publisere innhold uavhengig av nettsiden og ANSVARLIGE. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 og 16 i LSSICE, blir den tilgjengelig for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, som aktivt samarbeider om tilbaketrekningen eller eventuelt blokkering av alt innhold som kan påvirke eller stride mot nasjonal eller internasjonal lovgivning, tredjeparts rettigheter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er noe innhold på nettstedet som kan være utsatt for denne klassifiseringen, vennligst informer nettstedets administrator umiddelbart.

Dette nettstedet har blitt gjennomgått og testet for optimal funksjon. I prinsippet kan riktig drift garanteres 365 dager i året, 24 timer i døgnet. ANSVARLIGE utelukker imidlertid ikke muligheten for visse programmeringsfeil, eller det oppstår årsaker til force majeure, naturkatastrofer, streiker eller lignende forhold som gjør det umulig å få tilgang til nettstedet.

IP-adresser

Nettstedets servere kan automatisk oppdage IP-adressen og domenenavnet til brukeren. En IP-adresse er et nummer som automatisk tildeles en datamaskin når den kobles til Internett. All denne informasjonen er registrert i en riktig registrert serveraktivitetsfil som tillater videre behandling av dataene for kun å oppnå statistiske målinger som tillater å vite antall sidevisninger, antall besøk til webservere, rekkefølgen på besøk, tilgangspunktet etc.

4. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Spansk lovgivning vil være gjeldene for å løse konflikter og problemer knyttet til dette nettstedet og aktiviteter utviklet av nettstedet. Alle parter underretter seg den spanske lovgivningen og domstolene nærmest Figueres, som stiller kompetent til å løse enhver konflikt som måtte oppstå relatert til bruken av nettstedet og dets aktiviteter.