Personvernregler

1. INFORMASJON TIL BRUKEREN

RIEJU, SA, heretter ANSVARLIG, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger fra brukeren og informerer ham om at disse dataene vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i gjeldende forskrifter om beskyttelse av personopplysninger, forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR) om vern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri omsetning av disse dataene, for hvilke følgende behandlingsinformasjon er gitt:

Målsetning: opprettholde et kommersielt forhold til brukeren ved å gjennomføre følgende punkter:

  • Levering av kommersiell reklamekommunikasjon, forutsatt at det tidligere har vært autorisert, via e-post, faks, SMS, MMS, sosiale medier eller andre elektroniske eller fysiske midler, nåtid eller fremtid, som muliggjør kommersiell kommunikasjon. Kommunikasjonen vil bli utført av den ANSVARLIGE og vil være relatert til dens produkter og tjenester, eller til  samarbeidspartnere eller leverandører den ANSVARLIGE har avtaler med. I dette tilfellet vil tredjeparter aldri ha tilgang til personlige data.
  • Utføre statistiske studier.
  • Behandle ordrer og forespørsler som er opprettet av brukeren gjennom noen av kontaktskjemaene som blir gjort tilgjengelig.
  • Sende nyhetsbrev.

Kriterier for oppbevaring av data: Data vil bli oppbevart så lenge det er felles interesse for å opprettholde det kommersielle forholdet, når oppbevart data ikke lenger er nødvendig for dette formålet vil de slettes med tilstrekkelige sikkerhetstiltak som ivaretar pseudonymisering eller total ødeleggelse av data.

Formidling av data: Data vil ikke bli formidlet til tredjeparter, annet enn under lovlig forpliktelse.

Rettigheter til hjelp for brukeren:

  • Rett til å trekke tilbake samtykke når som helst.
  • Retten til tilgang, utbedring, overføring og sletting av data samt retten til motstand og begrensning av bruk.
  • Rett til å sende inn et krav hos kontrollmyndigheten (agpd.es) hvis den anser at behandlingen ikke overholder gjeldende regelverk.

Kontaktinformasjon for å utøve dine rettigheter:
RIEJU, S.A.
Postadresse: C / Borrassà, 41 - Figueres 17600 (GIRONA)
E-post: admi@riejumoto.com

2. FORPLIKTELSER OG VALGFRIHET KNYTTET TIL INFORMASJON LEVERT AV BRUKEREN

Ved å markere boksene og fylle inn data i feltene merket med stjerne (*) i kontaktskjemaet eller nedlastningsskjemaet, aksepterer brukeren uten enhver tvil at denne informasjonen er nødvendig for bruk av tjenesten og at utfylling av øvrige felter er frivillig. Brukeren garanterer at personopplysningene som er oppgitt til den ANSVARLIGE er sanne og er ansvarlig for selv å kommunisere eventuelle endringer.

ANSVARLIG informerer og garanterer at brukerne personopplysninger ikke vil overføres til tredjeparter, og at enhver form for overføring av personopplysninger vil bli forespurt på forhånd, og vil ikke bli gjennomført uten utvetydig samtykke fra brukeren. Alle data forespurt gjennom nettstedet er obligatoriske, ettersom de er nødvendige for å gi optimal service til brukeren. Dersom data ikke er oppgitt, er det ikke garantert at informasjonen og tjenestene som tilbys vil bli fullstendig tilpasset brukerens behov.

3. SIKKERHETSTILTAK

I samsvar med bestemmelsene i forskriftene som gjelder for personvern, overholder ANSVARLIG alle bestemmelsene i GDPR-forskriftene for behandling av personopplysninger under sitt ansvar og prinsippene beskrevet i artikkel 5 i GDPR, som understreker åpenhet, lojalitet og lovlig behandling av brukerens data, begrenset til det som er relevant og nødvendig i forhold til formålene ved bruken.

Den ansvarlige garanterer at det er implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske retningslinjer for å anvende sikkerhetstiltakene etablert av GDPR, dette for å beskytte brukerens rettigheter og friheter, og at riktig informasjon har blitt formidlet slik at tiltakene kan utøves av brukeren.